JUSKAL - Rekonštrukcia bytu, rekonštrukcia kúpeľne, statik, rezanie panelov, stavba

Obnova bytových domov

Obnova bytových domov

Obnova bytových domov je v súčasnosti najlepšia cesta ako ušetriť náklady na bývanie. V súčasnosti takáto obnova zaznamenáva veľký rozmach. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy, odstránenie alebo eliminovanie tepelných mostov, odstránenie rôznych hygienických nedostatkov ako sú napr. kondenzácia vodnej pary či rôzne plesne, zníženie nákladov na vykurovanie, zlepšenie tepelnej stability budov a zníženie nepríjemného prehrievania sa bytu pri vysokých letných teplotách je výsledkom komplexnej obnovy bytového domu. Pri začatí obnovy bytových domov je najskôr potrebné začať s výmenou starých okien za nové v jednotlivých bytoch aj v spoločných priestoroch, kde pri súčasných materiáloch a kvality spracovania okien dokážeme ušetriť až 30% tepla. V ďalšom kroku nasleduje zateplenie a hydroizolácia strechy, zateplenie pivničných priestorov, rekonštrukcia výťahu, výmena alebo údržba spoločných rozvodov, regulácia ústredného kúrenia, zateplenie obvodových múrov, vybudovanie požiarneho vodovodu, výmena vchodových brán, schránok a v neposlednom rade výmena elektroinštalácie spoločných priestorov. Pri tomto rozsahu sa predpokladá úspora na hranici 65% z pôvodných energetických nákladov.

Zateplenie obvodového plášťa

K primárnym funkciám fasády patrí predovšetkým ochrana pred všetkými vonkajšími vplyvmi (vlhkosťou, dažďom, slnečným žiarením, vetrom atd.), zabránenie vniknutiu vody do objektu a distribúcie vlhkosti z objektu. Dôvodov, prečo uskutočniť zateplenie fasády, či už u panelového domu, bytového domu alebo pri novostavbách je veľa. K hlavným patria najmä:

zníženie energetických nárokov na vykurovanie objektov

zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových stien

zvýšená ochrana nosných konštrukcií objektu

zníženie nepriaznivého zaťaženia životného prostredia

zlepšenie mikroklímy v miestnostiach zateplených objektov

odstránenie výskytu plesní na obvodových stenách

vylepšenie vizuálneho vzhľadu objektu

Statické posúdenie

V rámci regenerácie bytových domov je potrebné riešiť nielen výmenu okien a zateplenie, ale predovšetkým by mal byť objekt posúdeny z hľadiska stavu statických konštrukcií. Konštrukčné nedostatky sa objavujú predovšetkým pri balkónoch.

Odstránenie systémových porúch

Bytové domy, ktoré boli postavené v minulom storočí mali mnoho systémových nedostatkov, ktoré ovplyvňovali funkčnosť a kvalitu bývania. V súčasnosti je nutné tieto systémové chyby odstrániť tak, aby bolo možné naďalej bez rizika obývať tieto bytové domy.

Výmena okien

Pre vytvorenie tepelnej pohody je nevyhnutným krokom výmena starých drevených okien za nové. Výmenu treba realizovať ešte pred zateplením budovy a tým pádom pri projektovaní a návrhu okien treba rátať s tým, že detail ostenia a oplechovania musí byť vypracovaný na budúcu hrúbku steny po zateplení.

Rekonštrukcia balkónov a lódžií

Keďže poruchy nosných konštrukcií balkónov a lodžií vznikajú prevažne následkom chybnej hydroizolácie, je potrebné tento problém riešiť dôsledným spôsobom. Na balkónoch sa vykonajú nasledujúce práce a to, statické sanácie, reprofilácia chybnej výstuže, sanácia železobetónu, sanácia kotviacich stykov, repasácia či výmena zábradlia, zateplenie lódžií a sanácia betónového zábradlia.

Rekonštrukcia výťahov

Projektová dokumentácia

Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu podľa Vašich požiadaviek.


Fotogaléria