JUSKAL - Rekonštrukcia bytu, rekonštrukcia kúpeľne, statik, rezanie panelov, stavba

Rekonštrukcia bytu, prestavba a rezanie panelov

Rekonštrukcie bytov, prestavby bytov, rekonštrukcia interiéru

Rekonštrukcie bytov a ostatných interiérov sú ťažiskovou činnosťou stavebnej firmy. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby. Vykonáme obhliadku pôvodného stavu, zameranie skutkového stavu a vrámci Bratislavy bezplatnú kalkuláciu. Naše interiérové štúdio vypracuje kompletný návrh interiéru a vizualizáciu. Interiérové štúdio následne zabezpečí dodávku jednotlivých súčastí interiéru podľa potreby – zariadenie kúpeľne, sanitu, kuchynské linky Schuller, obklady, dlažby, podlahy až po zariaďovacie predmety a spotrebiče (miele, siemens, bosch).
Pre bližšie informácie o možnostiach úprav a vybavenia interiéru prosím navštívte samostatný web nášho interiérového štúdia. Tam nájdete podrobné informácie o poskytovaných službách (návrh interiérov, kuchyne, kúpeľní, dodávka nábytku, zariadenia, doplnkov, vizualizácie a mnohé ďalšie).

Súčasťou rekonštrukcie interiéru sú búracie práce a odvoz odpadu, rezanie panelov, inštalatérske práce, vyrovnanie a pokládka podlahy, obklady, maľby, stierky a iné úpravy stien.

 • búracie práce
 • výmena bytového jadra
 • murárske práce
 • vyrovnávanie podláh
 • izolácie
 • omietky a stierky
 • maľby
 • pokládka parkiet
 • sadrokartónové podhľady
 • obkladačské práce
 • osádzanie zárubní, dverí a okien
 • vodoinštalácie
 • elektroinštalácie
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • vypracovanie statického posudku

Postup - rekonštrukcie bytu, prestavby bytu, interiéru

Rekonštrukčné práce vykonávame podľa schémy obhliadka – návrh – kalkulácia – stavebné práce. Na nasledujúcich riadkoch sa môžete podrobnejšie oboznámiť s jednotlivými fázami rekonštrukcie, prestavby. Príprava realizácie bežnej rekonštrukcie bytu trvá približne 1 mesiac a závisí od intenzity spolupráce medzi investorom a realizátorom. Dobu ovplyvňujú aj dodacie lehoty materiálu (stavebný materiál, dlažby, obklady, zariaďovacie predmety...). Tieto bývajú rôzne – od dní až po mesiace.

Obhliadka a návrh interiéru

Ako prvú vykonáme obhliadku pôvodného stavu interiéru. Následne vyhotovíme kalkuláciu na celú rekonštrukciu a s investorom konzultujeme jeho predstavu o tom, ako ma interiér vyzerať. Na základe konzultácie pripravíme niekoľko návrhov vychádzajúcich z predstavy investora, nášho architekta a interiérovej dizajnérky. Grafik zhotoví fotorealistické vizualizácie a takto pripravený projekt odprezentujeme klientovi. Tento má do projektu možnosť zasahovať podľa vlastnej  predstavy. Cena za projekt sa pohybuje od 50,-€ za kúpeľňu, do cca 400,-€ za návrh interiéru pre 3-izbový byt. Cena za projekt je klientovi v plnej sume odpočítaná z ceny zakúpených zariaďovacích predmetov pri realizácii.

Zmluva o dielo, doba realizácie stavebných prác

Na základe schváleného návrhu interiéru upresníme dobu realizácie a uzavrieme s investorom zmluvu o dielo, ktorá presne určuje termíny nástupu aj odovzdania, jednotlivé platby, záruky atď. Súčasťou zmluvy je ako príloha kalkulácia stavebných prác. V tomto momente pristúpi do projektu aj náš kolega, ktorý kompletne skoordinuje všetky stavebné práce, dodávky, odvoz odpadu, jednotlivé práce a tiež kompletnú komunikáciu s investorom počas celého trvania prác.

Rezanie diamantovým kotúčom, rezanie s chladením a odsávaním

Väčšina panelákov nebude asi nikdy patriť medzi architektonické skvosty, bývanie v nich však môže byť viac než príjemné. Pri dnešných cenách bytov či domov nie je ani obstaranie panelového bytu maličkosť, zvlášť ak pripočítame náklady na rekonštrukciu. A tá je, najmä u starších bytov, časom nutná.
Pri rekonštrukcii bytu sa často stretávame s požiadavkou na úpravu vnútorných priečok, vyrezanie nových prechodových otvorov, prepojenie izieb a podobne. Ponúkame rezanie panelov diamantovým kotúčom s chladením a odsávaním. Pred samotnou realizáciou prác ponúkame statický posudok, odborne vypracovaný našim statikom.

Prestavby panelových bytov

V panelových domoch sú jednotlivé konštrukčné prvky navzájom previazané. Stena javiaca sa ako priečka môže mať svoju nosnú funkciu. V niektorých panelových domoch môžu byť dokonca všetky steny nosné a akékoľvek väčšie úpravy tak nie sú bez posúdenia odborníka možné.

Statický posudok

Každý stavebný zásah do bytu je tiež potrebné nahlásiť na stavebnom úrade a ak zasahujeme pri rekonštrukcii i do nosných konštrukcií, je nutné stavebné povolenie. V prípade, že chcete priestory prevzdušniť a spojiť miestnosti medzi sebou otvorom, je potrebný statický posudok a to hlavne, pokiaľ sa jedná o nosnú alebo stužujúcu stenu. Statický posudok Vám vypracuje náš statik, ktorý navrhne pre realizáciu najoptimálnejšie riešenie z hľadiska statického aj realizačného. Posudok je možné si objednať a konzultovať priamo na e-mailovej adrese jlovas@juskal.sk.

Rekonštrukcia komerčných priestorovRekonštrukcia bytu Bratislava, Staré mesto


Rekonštrukcia domu Bratislava, Rača


Rekonštrukcie - bytov, kúpeľní