JUSKAL - Rekonštrukcia bytu, rekonštrukcia kúpeľne, statik, rezanie panelov, stavba

Statika a projekcia

Statik, statický posudok

Pri rekonštrukciách je často potrebný zásah do nosných konštrukcií. Na to, aby ste takéto zásahy mohli realizovať, je potrebné okrem stavebného povolenia aj statický posudok. Na základe statického posudku je možné oceniť takúto realizáciu a následne ju aj zrealizovať. V prípade, že sa stretnete pri svojej rekonštrukcii s nutnosťou vypracovania statického posudku, radi Vám poradíme, prípadne Vám statický posudok vypracuje náš autorizovaný statik, zapísaný v komore statikov .

Projektovanie stavieb, projekty statiky

Ak ste investorom pripravujúcim stavbu domu či administratívnej budovy, prv že začnete s realizáciou stavebných prác, potrebujete komplexný projekt statiky. Na základe Vašich požiadaviek Vám náš autorizovaný statik vypracuje a dodá kompletný projekt statiky pripravovanej stavby.

Fotogaléria